Marian Stârcea:

Marian Stârcea

Încununând aproape două decenii de colaborare, mă simt, oarecum, cel mai îndreptățit să fac o caracteristică Radmilei și poeziei sale — atât celei cântate, cât și celei necântate încă.

Una din calitățile acestei poezii este muzicalitatea ei deosebită. E atât de cantabilă, încât atunci când îi citesc versurile, mă prind că am în față un cântec gata și nu-mi rămâne decât să-l descifrez și să-l aranjez pe portativ. Mai precis, Radmila alege cuvinte frumoase și sonore care au tonalitate. Frazele conțin și ritm, și tempou, iar starea în întregime este o armonie deja existentă, căreia i-a rămas doar un pas pentru a ajunge cântec.

Țin să adaug un lucru deloc neglijabil pentru poeziile cântate ale Radmilei Popovici-Paraschiv — ele sunt foarte sincere, sensibile, cu trăire profundă, dar și cu mesaj, realizate cu măiestrie și profesionism. Ideile, chiar dacă se referă la un subiect din exterior, conțin aproape totdeauna viziunea ei lăuntrică. Stările multiple pe care le exprimă sunt trecute prin inimă. Autoarea vede lumea și o tratează prin prisma sa, ceea ce o diferențiază de alții și o face originală, cu multă personalitate. Toate aceste calități sunt caracteristice doar poeților adevărați care au mișcat lumea, fie cu un singur pas, dar înainte.

Pe parcursul anilor de experiență, am urmărit cu atenție cum se conturează eul Radmilei, care vine din ambiții pozitive și aduce după sine rezultate. Pot spune că mă regăsesc în această latură a sa, pentru că, deși ascultă opiniile altora, deși este receptivă la observații și totdeauna cizelează, caută perfecțiunea, nu cedează totalmente și nu renunță la intențiile proprii. E ca și cum ar lăsa esența, modificând aparența. Un risc apreciabil de a rămâne ea însăși. Totodată remarc, că având o personalitate neîndoielnică, Radmila nu întotdeauna este înțeleasă și apreciată conform meritelor. Eu, însă, afirm cu încredere că ambiția și talentul său au numai influiență pozitivă și pornesc din intenții pure și binevoitoare. M-aș bucura dacă toți cei care pretind că o înțeleg pe Radmila și i-au cunoscut poezia ar pricepe aceste lucruri.